До уваги батьків майбутніх першокласників!

 

 

 

 

Оголошення

Розпочався набір

учнів у 1-і класи 2018-2019 н. р.

      В приймальну школи  здати копію свідоцтва про народження дитини і

до 01 липня 2018 року пройти медичний огляд дітей з допуском до навчання у школі. 

Адміністрація школи

 

Заплановано набір у перші класи - 76 учнів ( 3 класи)

 

 

Зразок заяви

                                                                                               Директорові

                                                                                    комунального закладу «Луцька

                                                                                    ЗОШ I-III ступенів №16

                                                                                   Луцької міської ради»

                                                                                   В.В.Троцькому

                                                                                  _________________________________

                                                                                     (прізвище та ініціали одного з батьків)

                                                                                   ________________________________

                                                                                  проживає за адресою  ______________

                                                                                  дом.тел.__________________________

                                                                                  Заява

Прошу зарахувати  до 1-го класу  мого сина / мою доньку

_____________________________________________________________________________________              

                                       (прізвище, ім’я, по-батькові дитини)

який /яка  народився/лась  ______________________________________________________________                           

                                                     (число, місяць, рік народження дитини)

Відомості про батьків

Мати________________________________________________________________________________

                                                                                       (прізвище, ім’я, по-батькові)

Телефон (моб.) ____________________________(роб.)____________________

 Батько______________________________________________________________________________

                                                                                        (прізвище, ім’я, по-батькові)

Телефон (моб.) ____________________________(роб.)____________________

 

«____»_________________20___р.                                          ________________

                                                                                                                (підпис)

             

 

Поради Василя Сухомлинського

Надавайте великого значення завершенню дитиною початого.

Навчіть дітей доцільно розпоряджатися часом.

Дозволяйте дитині нести відповідальність за свої вчинки; визнавайте за нею право на помилку.

Пам'ятайте, що відучувати від жадібності важко. Тому привчайте дитину до щедрості.

Світ різноманітний, але нехай ваша дитина пам'ятає:

усе на світ, або чесно, або нечесно;

усе на світі — або добро, або зло;

усе на світі — красиво або некрасиво.

Не плутати! Не шукати середини! Вибирати чесне, добре і гарне.

Єдиний надійний і певний спосіб змусити наслідувати тільки добре - позбавити дітей вибору!

                                                                                                                                  В.О. Сухомлинський

 

Рішення Луцької міської ради №139-1 18.03.2015 року «Про затвердження мікрорайонів шкіл та дошкільних навчальних закладів міста»

п. 2.  Затвердити мікрорайони загальноосвітніх шкіл та навчально-виховних комплексів   

Навчальний  заклад Вулиці
Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Агрономічна, Ванди Василевської, Весела, Весняна, Далека, Дачна, Довженка, Комка, Корнійчука, Корольова, Коротченка, Крушельницької, Ландау, Мамсурова  (до КХП), Мологвардійська, Нова, Овочева, Олега Ольжича, Олени Теліги, Ольги Бесараб, Полонківська, Польова, Ранкова, Рахманінова, Рильського, Покальчуків, Спортивна, Станція Гнідава, Стрельникова, Театральна, Трудова, Туполєва, Цукрова

Інструктивно-методичний лист

 щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів

     Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» зарахування дітей до першого класу початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форми власності (у тому числі ліцеїв, гімназій, колегіумів, колежей, що містять у своїй структурі школу І ступеня) здійснюється на безконкурсній основі. Відтак, проведення тестувань, вступних випробувань, співбесід, інших заходів, що мають на меті встановлення відповідності рівня підготовки дитини до школи, не допускається.

     Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003  № 389 та  зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 4 липня 2003 р. за № 547/7868, на конкурсній основі (співбесіда) організовується прийом до першого  класу виключно у спеціалізованих школах (школах-інтернатах).

    Під час проведення співбесіди у спеціалізованих школах (школах – інтернатах) забороняється перевірка знань з математики, вмінь з читання і письма та іноземної мови. Співбесіда може мати на меті винятково пересвідчення  достатності рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу, наприклад,  фонематичний слух.

    Результати співбесіди оголошуються не пізніше 5 днів після її проведення. Діти зараховуються до навчального закладу за наказом директора до початку навчального року.

   Прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів (у тому числі ліцею, гімназії, колегіуму, колежу, що містить у своїй структурі школу І ступеня), які працюють, (планується організація навчання) за науково-педагогічними проектами, також відбувається на безконкурсній основі. Можливість успішно навчатись за обраною програмою має забезпечуватись не селекцією  дітей, а створенням відповідних навчально-виховних умов для всіх дітей, які є учнями даного навчального закладу.

Дітям, які вступають до першого класу школи І-ІІІ ступеня, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні.

У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу загальноосвітнього навчального закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

Інформація про закріплення (чи  відсутність закріплення) за певним загальноосвітнім навчальним закладом мікрорайону (певної території обслуговування) обов’язково має розміщуватись на сайтах школи та інформаційному стенді для батьків майбутніх першокласників.

   Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

-  заява на ім’я директора школи;

-  копія свідоцтва про народження дитини;

-  медична картка встановленого зразка.

      Інших документів для зарахування дитини до 1 класу  не передбачено. Також не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють та інша інформація, не передбачена чинним законодавством.

    Згідно зі статтею 12 Закону України "Про охорону дитинства" батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, її фізичний розвиток.

   Відповідно до статтей 12, 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних  представників, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки. Якщо особа та (або) її законні  представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

  Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров'я України від  29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного "Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу").

Директор департаменту                                                             Ю. Г. Кононенко

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 204 від 07 квітня 2005 року

Про прийом дітей до 1 класу
загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту» з метою забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому дітей до 1 класу наказую:

1. До 1 класу загальноосвітнього навчального закладу зараховувати дітей, як правило, з 6 років.

2. Прийом дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу (крім спеціалізованого) здійснювати на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

3. Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім’я директора загальноосвітнього навчального закладу, копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого зразка.

4. Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі.

5. При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимими проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки її знань щодо засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.

6. Прийом дітей до 1 класу спеціалізованого навчального закладу здійснюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 р. за № 547/7868).

7. Наказ про зарахування дитини до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу видає директор на основі поданих документів, як правило, до початку навчального року.

8. Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах на кожного учня-першокласника оформляється особова справа.

9. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 06.05.2001 року № 365.

10. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

11. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести наказ до відома місцевих органів управління освітою, керівників загальноосвітніх навчальних закладів і забезпечити виконання його вимог.

12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Огнев’юка В.О.

Міністр       С.М. Ніколаєнко

Правила »вступу» для першачків не змінилися

 (роз’яснення МОН України від 14.04.2011 р.)

  В  родині майбутній школярик – це хвилюючий та радісний момент, але разом з тим — це ще одне випробування для батьків. Адже так хочеться обрати для дитини найкращу школу, комфортні умови навчання і найголовніше — хорошого вчителя.

В законах України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», зазначено, що прийом до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу починається, як правило, з 6 років.

Згідно з наказом Міністерства науки і науки України від 07.04.2005 р. № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», для зарахування майбутніх учнів до загальноосвітнього навчального закладу батьки подають 3 документи:

·         заяву на ім’я директора загальноосвітнього навчального закладу;

·         медичну довідку встановленого зразка;

·         копію свідоцтва про народження дитин

Вік майбутніх першокласників регламентується статтею 20 Закону України «Про загальну середню освіту» («:зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з шести років»).Разом з тим, звертаємо увагу батьків та педагогічної громадськості на те, що згідно зі ст.12 Закону України «Про дошкільну освіту» право на перебування у дошкільних навчальних закладах гарантовано дітям віком від двох місяців до шести (семи) років. Отже, якщо дитина досягла 6-річного віку, дошкільні навчальні заклади не можуть відмовити батькам у подальшому отриманні дошкільної освіти їхньою дитиною.

Прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється без конкурсу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005р.  N204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», а також відповідно до території обслуговування.За наявності вільних місць дитина може розпочинати навчання в інших навчальних закладах.

Для зарахування дитини до 1 класу батькам чи особам, які їх замінюють, слід подати такі документи:

- заяву на ім’я директора;

- копію свідоцтва про народження дитини;

- медичну картку встановленого зразка.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладуНе дозволяється перевіряти вміння читати, писати, рахувати тощо, оскільки формування цих навичок відбувається у процесі навчання дитини в початкових класах за чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Спілкування з дитиною має проводити вчитель початкових класів та психолог у формі доброзичливої співбесіди, що триває не більше 30 хвилин, у присутності батьків або осіб, які їх замінюють. Оскільки навчання учнів 1 класу здійснюється з урахуванням особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, їх вікових та індивідуальних можливостей, слід зазначити, що готовність до систематичного навчання визначається взаємозв’язаними компонентами: фізичною готовністю (станом здоров’я і фізичним розвитком дитини), інтелектуальною і особистісною готовністю.

Фізична готовність дитини до школи визначається медичними працівниками і записується у медичній картці.

Особистісна готовність характеризує уміння дитини орієнтуватися в навколишньому світі, запас її знань, ставлення до школи, самостійність дитини, її активність й ініціативу, розвиток потреби у спілкуванні, вміння встановити контакт з однолітками і дорослими.

Інтелектуальна готовність дитини до школи включає в себе розвиток фонематичного слуху, зорового сприймання, образних уявлень, розвиток таких психічних процесів, як сприймання, увага, спостережливість, пам’ять, уява, а також розумовий і мовленнєвий розвиток.

Шкільний психолог та вчитель вивчають індивідуальні особливості дитини з метою найефективнішого впливу на її всебічний розвиток та виховання у процесі навчання після зарахування до 1 класу.

 (роз’яснення МОН молодьспорт від 14.04.2011)

                

Поради логопеда батькам

Все, що живе на світі, уміє говорити.

Уміють говорити зайці, зайченята,

По-своєму говорять і риби серед моря,

І у садочку пташка, і у траві комашка.

Говорять навіть квіти з блискучими зірками.

А як говорять діти? Так, як навчає мама.

Мова – невичерпне джерело розумового розвитку дитини, скарбниця всіх знань. Слово виховує, навчає і розвиває дитину. Під впливом мови вдосконалюються її відчуття і сприймання, збагачуються знання про навколишній світ.

Якщо дитина має певні порушення, вона  відвідує заняття логопеда. На занятті проводиться робота з подолання вад мовлення за спеціальною програмою. Дитина вчиться керувати мовленнєвим диханням, рухами артикуляційного апарату для правильної вимови звуків.

Пам’ятайте, це складна і клопітка праця. Не вимагайте від дитини щоб вона одразу правильно використовувала поставлений звук у повсякденному мовленні. Спираючись на завдання логопеда, дитина має багато разів повторювати звук у складах, словах, реченнях, віршах. Лише після цього звук з’явиться у повсякденному мовленні. Вірші, які насичені вивченим звуком, потрібно прочитати дитині, обговорити разом з нею зміст. Якщо дитина швидко запам’ятовує вірші, необхідно повторити в голос кілька разів аби малюк звик вимовляти потрібний звук.

Треба пояснити дитині, що наша мова складається зі слів, а слова зі звуків. Якщо один звук зникне зі слова, воно позначатиме зовсім інший предмет (кролик – ролик, сопілка – спілка). Теж саме відбувається, якщо неправильно вимовляється звук (рак – лак, зірка – сірка).

Шановні батьки, лише з вашою допомогою ми разом зможемо допомогти дитині подолати вади мовлення. Важлива роль у формуванні особистості дитини, зокрема, в розвитку її мовлення, належить сім’ї. Адже перші слова, перші речення мале вимовляє у колі близьких людей – батька, матері, бабусі. Навчання мови починається не тоді, коли дитині дають буквар, а з малечку, коли вона вимовляє перші слова. Правильне мовлення допомагає дитині налагоджувати контакти з іншими дітьми, вільно висловлювати свої думки та бажання, сприяє успішному навчанню у школі.

Шановні батьки! Використовуйте кожну вільну хвилину для розмови з дитиною. У жодному разі не повторюйте неправильну вимову дитини. Пам’ятайте, що малюкові потрібно чути лише правильне мовлення дорослих. Стежте за мовленням дітей, своєчасно виправляйте недоліки, граматичні помилки. Пам’ятайте, що головними співрозмовниками для дитини є її близькі.

 

 Пам’ятка для батьків першокласника


Підтримуйте в дитини її бажання стати школярем. Ваше серйозне ставлення до шкільних проблем, досягнень, а можливо, й ускладнень допоможуть першокласникові підтвердити значущість його нового становища та діяльності.

Обговоріть із дитиною ті правила й норми, з якими вона зустрінеться у школі. Обґрунтуйте їх необхідність.

- Дитина має право на помилку. Кожна людина навчається, в неї може щось не виходити, – це правомірно.

- Складіть разом із дитиною режим дня, стежте за його виконанням.

- Не пропускайте труднощів, які виникають на початку навчання. Якщо, наприклад, у дитини логопедичні проблеми, починайте їх розв’язувати на першому році навчання.

- Підтримуйте першокласника в його бажанні досягти успіху. У кожній діяльності обов’язково знайдіть, за що його можна похвалити. Пам’ятайте, що емоційна підтримка і похвала можуть помітно підвищити інтелектуальні досягнення людини.

- Якщо вас щось тривожить у поведінці дитини, не соромтесь звернутись до шкільного психолога.

- У зв’язку із соціальною позицією школяра в житті вашої дитини з’явилась авторитетніша людина, ніж ви. Це вчитель. Поважайте думки першокласника про свого педагога.

- Навчання – це нелегка й відповідальна праця. Школа суттєво змінює життя дитини, але це не повинно впливати на різнобічний дитячий світ. У першокласника має залишатись достатньо часу на розваги та ігри.

  Поради батькам щодо підготовки дітей до школи

  Не залякуйте дітей школою, це призведе до небажання дитини йти туди. Особливо небезпечно це стосовно боязких, невпевнених у собі дітей.

  Виявляйте цікавість до індивідуальності дитини, її внутрішнього світу.

  Суворість і доброзичливість у вихованні дітей повинні бути помірними

  Сприяйте добрим взаємостосункам вашої дитини з однолітками, бо якщо їх нема, виникає відчуття напруги і хвилювання, що призводить до появи відчуття неповноцінності, агресивності. У дитини може      сформуватися негативне ставлення до дітей, до школи.

 Головну увагу при формуванні невимушеності в спілкуванні з дорослими приділяйте сюжетно рольовій грі (гра в школу, програвайте роль учителя).

Для формування адекватного рівня спілкування і взаємодії дитини з однолітками використовуйте ігри, за правилами яких діти змушені узгоджувати свої дії для виконання спільного завдання.

Для формування внутрішньої позиції дитини, розвитку її адекватної оцінки та самооцінки, використовуйте режисерські ігри, в яких носіями ролей виступають іграшки (ляльки, тварини),дитина сама створює і реалізовує сюжет гри, одночасно виконуючи різні ролі.

Для формування навчальної діяльності застосовуйте дитяче експериментування, у процесі якого діти «відкривають» нові сторони і якості об'єктів, нові знання народжують нові питання.

Як підготувати до письма руку до дитини

Навчання письма - складова частина загальної програми рідної мови. Письмо — комплексний вид діяльності, що пов'язаний із навчанням читання, роз­витком зв'язного мовлення, правописом, образотвор­чим мистецтвом, трудовим навчанням та фізичним вихованням.

Навчаючись писати, дитина повинна оволодіти трьома основними групами навичок:

технічними - правильно користуватися письмо­вим приладдям, координувати рухи руки, дотримуватися правил гігієни письма;

графічними - правильно зображати букви, склади, слова; писати букви з потрібним нахилом, певної висоти та ширини; рівномірно розміщувати їх на рядку, правильно з'єднувати;

орфографічними - правильно визначати звуковий і буквений склад слова, простих слів, правопис яких не розбігається із вимовою, коментувати написане.

 Опанування цими навичками є основою грамотного письма та гарного почерку.

 Для шестирічок це дуже важкий процес, бо в них недостатньо розвинута дрібна моторика пальців рук, за допомогою якої здійснюється рух під час письма, недосконала регуляція цих рухів, низька витримка до статистичної напруги, не вироблені механізми внутрішнього планування рухів, дій.

 Становлення руху письма під час зображення букв залежить від стану фізичного розвитку дитини та її психічної готовності до навчання. У шестирічок часто недостатньо розвинута рука, пальці не можуть виконувати дрібні рухи.

Незрілість кінетичного контролю тонких рухів руки призводить на письмі до:

невміння тримати лінію, рука дрижить;

букви великі, не вміщуються в рядок;

 чим більше ускладнений графічний малюнок букви, тим більше

ймовірності, що вона спотворена уч­нем, у якого слабо розвинені м'язи кисті руки.

Якщо прослідкувати за успіхами таких дітей із предметів образотворчого мистецтва, трудового навчання, фізичного виховання, то помітимо, що і тут спостерігаються невдачі. Ці діти погано володіють ножицями, неохайно вирізують, розфарбування завжди виходить за контури малюнка, вони не вміють влучити м'ячем у ціль, слабо стрибають у висоту, довжину, не вміють стрибати на скакалці. Рухи їхні нескоординовані. Щоб це все подолати, потрібні спеціальні вправи для розвитку дрібної моторики руки, м'язів пальців.

Заповіді для батьків

  1. Ніколи не займайтеся вихованням  у поганому настрої.
  2. Чітко визначте, чого саме ви вимагаєте від дитини, і поясніть це їй, а також довідайтеся, що  вона думає з цього приводу.
  3. Надавайте дитині самостійність; виховуйте, але не контролюйте кожен її крок. Не підмінюйте виховання опікою.
  4. Краще не підказуйте готового рішення, а вкажіть шляхи до нього й час від часу аналізуйте разом з дитиною її помилкові кроки до мети.
  5. Не пропускайте моменти успіхів дитини. Хваліть її не за те, що вона краща від інших дітей а за досягнення її сьогодні в порівнянні з собою вчорашньою.
  6. Вчасно зробіть зауваження, відразу оцініть вчинок, а не особистість  і зробіть паузу – дайте усвідомити почуте.
  7. «Виховні моменти» закінчуйте позитивним ставленням до дитини. Доторкніться до неї, дайте відчути, що співчуваєте їй, вірите в неї, незважаючи на помилку.
  8. Вихователь повинен бути суворим, але добрим.